Stavebný dvor Marianka

prenájom strojov s odbornou obsluhou

prenájom lešenia na stavby

prenájom hutniacej (vibračnej) techniky

poskytovanie zimnej údržby ciest

V tom čo robíme sme odborníci. Sme tu pre Vás!

Pre viac informácií o našich službách, nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Zabezpečujeme 24 hodinovú linku.

V prípade potrebného rýchleho zásahu volajte.
0905 534 649

Ponuka

image

zemné práce

Pod zemné výkopové práce spadá kopanie pivníc, žúmp, základov a búranie starých objektov. V prípade, že potrebujete vyrovnať pozemok v okolí domu, neváhajte nás kontaktov. Naša firma ponúka aj odvoz zeminy, prípadne jej dovoz. Poskytujeme aj služby spojené s úpravou terénu pri bazénoch, na záhradách a úprava parkovísk. Taktiež vyčistíme potrebné plochy od porastov, stromov a kríkov.

image

nákladná doprava

Pri stavebných a rekonštrukčných prácach je potrebné preniesť tovar, prípadne stavebný odpad. Zabezpečíme vám kompletnú dopravu tovaru, zeminy a stavebného odpadu od vrátane prekládky až po prepravu na určené miesto. Dopravu realizujeme svojími vlastnými vozidlami s kvalifikovaným personálom.

image

stavebné práce

Zaoberáme sa činnosťou v oblastiach staebných prác, pod ktoré spadá aj obnova bytových domov, teda zateplenie fasád a sanácia balkónov. Taktiež robíme rekonštrukciu občianských a bytových stavieb a zateplenie rodinných domov. Súčasťou stavebných prác sú aj demolačné a búracie práce, prípadne výkopy zeminy. a iné zemné práce.

prispôsobená našim zákazníkom
Pracovná doba: